Crisis

"Crisis" projektet är ett samarbete mellan Alberto Ramirez LEG och Jochen Vrba där de delar duk och utforskar "where the line is". Där gränsen går, i det abstrakta, i livet, mellan länder och folk. Just nu är de aktuella med serierna "Borders och Ego"